Poniżej przestawiamy dokumenty do pobrania potrzebne do zapisania do szkoły:

Wniosek dla dziecka z obwodu szkoły

Wniosek dla dziecka spoza obwodu szkoły

Oświadczenie do wniosku dla dziecka spoza obwodu

Potwierdzenie woli zapisu do klasy I