Szanowni Państwo,

 

w związku z pytaniami o wybór szkół średnich przez Państwa dzieci przekażę krótkie kompendium dotyczące harmonogramu i zasad naboru. Te informacje przekazywali wychowawcy na zebraniach  w lutym, ja krótko opiszę schemat postępowania.

 

 

Wybór szkół w Małopolsce

 

adres strony:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat

 

 

  1. Uczniowie są już wprowadzeni do systemu naboru, mają wygenerowane hasła i loginy.
  2. Od 6 maja na lekcjach informatyki nauczyciel rozda dzieciom hasła i loginy oraz przeprowadzi szkolenie, krok po kroku wytłumaczy zasady wyboru szkół oraz ważność ustawień oddziałów w wybranych szkołach.
  3. Uczeń może wybrać w tym systemie tylko 3 szkoły średnie, ale w obrębie tych 3 szkół może wybrać dowolną ilość oddziałów. Bardzo ważna jest natomiast kolejność, w której wybrane oddziały umieści w podaniu. Nie jest ważna kolejność wybierania szkół, natomiast po wybraniu oddziałów można je „tasować” i zmieniać kolejność, według stopnia ważności.
  4. Na pierwszym miejscu należy dać oddział, na którym najbardziej dziecku zależy, do którego che się dostać. Na następnych miejscach należy dać oddziały, do których chciałby się dostać, gdyby nie został zakwalifikowany do oddziału pierwszego wyboru.
  5. Również ważne jest, aby uczeń realnie wybrał szkoły i oddziały, ponieważ system jest elektroniczny i to system przydziela ucznia do wybranej przez niego klasy, jeżeli ilość punktów, które uzyska ze świadectwa i egzaminu jest wystarczająca. Jeżeli braknie np. 1 punktu, system przydzieli do oddziału, który jest na drugim miejscu, jeżeli też będzie brakowało punktów, szuka, aż znajdzie oddział, do którego będzie mógł przydzielić. Proszę pamiętać, że to komputer a nie człowiek przydziela do szkoły. Uczniowie wybierając teraz szkoły a nie znają swoich ocen na koniec roku i wyników egzaminów. Wyniki egzaminów będą dopiero 14 czerwca.
  6. Kolejny krok po wygenerowaniu podania, to wydruk (można wydrukować w szkole), podanie musi być podpisane przez ucznia i rodzica. Od momentu wydruku nie można zmieniać już nic w systemie.
  7. Podpisane podanie należy zanieść do szkoły, która uczeń podał na pierwszym miejscu. W tej szkole zostaje wprowadzony do systemu naboru, dopóki tego nie zrobi, nie jest brany pod uwagę przy naborze.
  8. Jeżeli po wprowadzeniu do systemu w szkole średniej uczeń zmieni zdanie i będzie chciał dodać nowe oddziały lub zmienić kolejność, to może to zrobić do dnia zakończenia naboru, 10 czerwca. Musi wtedy udać się do tej szkoły, która przyjmowała jego podanie i poprosić o odblokowanie konta. Po dokonaniu zmian i podpisaniu nowego podania przez ucznia i rodzica należy znowu zanieść podanie do szkoły pierwszego wybory, aby tam wprowadzić dziecko do systemu.
  9. Od 10 czerwca wychowawcy będą mogli wprowadzać oceny ze świadectw, wyniki egzaminu oraz dodatkowe ociągnięcia dziecka.
  10. Po zakończeniu roku szkolnego system przydzieli ucznia tylko do jednego oddziału w jednej szkole (pomimo, że wybierał więcej).
  11. Uczeń zobaczy w systemie, do której szkoły się dostał i tam ma zanieść kopię świadectwa i egzaminu. Niekiedy szkoły informują, że jeżeli uczeń jest zdecydowany na tę konkretną szkołę, może od razu przynieść oryginały.
  12. W dn. 28.06.2019r. w szkołach będą opublikowane listy zakwalifikowanych uczniów.
  13. Aby potwierdzić wolę nauki w tej szkole, do której uczeń się dostał należy do 9 lipca dostarczyć oryginały świadectwa i egzaminu. Jest to jednoznaczne z potwierdzeniem woli kształcenia w danej szkole. Te dokumenty może też dostarczyć rodzić, nie musi uczeń osobiście.
  14. 10 lipca będą opublikowane ostateczne listy przyjętych. Jest to związane z tym, że część uczniów z naszej gminy ma możliwość wyboru szkół w woj. małopolskim oraz równolegle w śląskim. Te systemy się nie widzą, dlatego nasi uczniowie mogą wybrać 3 szkoły w Małopolsce oraz 3 szkoły w śląskim i dostaną się do jednej szkoły w Małopolsce i jednej szkoły w śląskim. Dopiero dostarczenie oryginału świadectwa i egzaminu do szkoły pozwala opublikować ostateczna listę przyjętych.

 

Jeżeli uczeń mysli o szkole w Jaworznie lub innej na Śląsku, musi sam zarejestrować się w systemie naboru : https://slaskie.edu.com.pl i postępować tak samo jak w systemie małopolskim. Jedyna zmiana jest taka, że musi sam do tego systemu wprowadzić swoje oceny i wyniki egzaminu oraz inne osiągnięcia. Po zakwalifikowaniu się do szkoły musi obowiązkowo dostarczyć kopię świadectwa i egzaminu do weryfikacji przez daną szkołę.

 

Jeszcze inny system ma Kraków i Krzeszowice. Tam działa system https://www.e-omikron.pl/

Tam też uczeń sam musi się zarejestrować.

Istotne jest, że te wszystkie systemy się nie widzą i dlatego można wybierać więcej szkół.

Wszystkie przedstawione przez mnie informacje będą przekazane uczniom podczas szkolenia.

Gdyby Państwo mieli pytania, bardzo proszę o kontakt.

Pozdrawiam i życzę, aby Państwa dzieci dostały się do wymarzonych szkół.

Bogumiła Boho, dyrektor SP1