foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
8:00-8:45 .................. 8:55-9:40 .................. 9:50-10:35 ............... 10:45-11:30 ................ 11:50-12:35 .................. 12:50-13:35 ................

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

HARMONOGRAM NABORU DO SZKÓŁ ŚREDNICH - ETAPY I TERMINY

poniżej...


ETAP

TERMIN

Generowanie wniosku oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru

25.04.19 – 10.06.19r.,

do godz. 15.00

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów przez szkoły średnie

25.04.19 – 26.06.19r.,

do godz. 12.00

Wprowadzanie przez wychowawcę ocen ze świadectwa, wyników egzaminów i innych osiągnięć kandydatów

10.06.19 – 18.06.19r.,

 do godz. 15.00

Dostarczenie kopii świadectwa i egzaminu do szkoły pierwszego wyboru

Do 25.06.19r., do godz. 15.00

Weryfikacja i porządkowanie list kandydatów

Do 27.06.19r.

Publikacja list zakwalifikowanych uczniów

28.06.19r., godz. 12.00

Dostarczenie oryginałów świadectwa i wyniku egzaminu

Do 9.07.19r., do godz. 15.00

Opublikowanie ostatecznych list przyjętych uczniów

10.07.19r., godz. 12.00

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza

ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie

tel./faks (32) 623 28 44
e-mail: sp1chrzanow@interia.pl

Gimnazjum

BLOG SRU - Szkolnej Rady Uczniowskiej

Podobny obraz

Zaloguj się

Witamy.

Do zobaczenia

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie Rights Reserved.