HARMONOGRAM NABORU DO SZKÓŁ ŚREDNICH - ETAPY I TERMINY

poniżej...


ETAP

TERMIN

Generowanie wniosku oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru

25.04.19 – 10.06.19r.,

do godz. 15.00

Weryfikacja zgłoszeń kandydatów przez szkoły średnie

25.04.19 – 26.06.19r.,

do godz. 12.00

Wprowadzanie przez wychowawcę ocen ze świadectwa, wyników egzaminów i innych osiągnięć kandydatów

10.06.19 – 18.06.19r.,

 do godz. 15.00

Dostarczenie kopii świadectwa i egzaminu do szkoły pierwszego wyboru

Do 25.06.19r., do godz. 15.00

Weryfikacja i porządkowanie list kandydatów

Do 27.06.19r.

Publikacja list zakwalifikowanych uczniów

28.06.19r., godz. 12.00

Dostarczenie oryginałów świadectwa i wyniku egzaminu

Do 9.07.19r., do godz. 15.00

Opublikowanie ostatecznych list przyjętych uczniów

10.07.19r., godz. 12.00