Harmonogram rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

 

Etap rekrutacji

 

Data rozpoczęcia

 

Data zakończenia

Terminy postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami/załącznikami

23.04.2019r.

10.05.2019r.

12-16.08.2019r.

2.

Weryfikacja wniosków przez Komisję rekrutacyjną

13.05.2019r.

17.05.2019r.

19-21.08.2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

10.06.2019r.

----------------

22.08.2019r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

10.06.2019r.

13.06.2019r.

22-26.08.2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy przyjętych i nieprzyjętych

14.06.2019r.

-----------------

27.08.2019r.

6.

Odwołanie od decyzji Komisji

10.06.2019r.

12.06.2019r.

27.08.2019r.