foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
8:00-8:45 .................. 8:55-9:40 .................. 9:50-10:35 ............... 10:45-11:30 ................ 11:50-12:35 .................. 12:50-13:35 ................

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

Ogłoszenia

 

Zapraszamy na


XXXVIII Rajd Rodzinny


    z metą na terenie

Klubu Sportowego „Zagórzanka”

 w Zagórzu który odbędzie się dnia 28 września 2019 r. !!!

 

 

Czytaj więcej: XXXVIII RAJD RODZINNY

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że dziś wieczorem odeszła nasza koleżanka Jadwiga Ostrowska. Wieloletni nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 1 i Szkoly Podstawowej nr 1 w Chrzanowie. Wspaniały nauczyciel i pedagog z wielkim sercem. Niezwykle skromna i oddana dzieciom i młodzieży.
Dyrekcja i nauczyciele

 
 
 

 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19 czerwca 2019 r. ( środa).


godz.9.00 – klasy 1- 3 – sala gimnastyczna ( ul.Borelowskiego), potem rozdanie świadectw w salach
godz. 9.00 – klasy 4- 5 – rozdanie świadectw i Laurów – sale lekcyjne ( ul.Borelowskiego)
godz. 9.00 – klasy 6- 7 – rozdanie świadectw i Laurów – sale lekcyjne (ul. Zielona)
godz. 10.30 – klasy 8 i 3 G – uroczyste pożegnanie absolwentów w Domu Kultury w Chrzanowie, potem rozdanie świadectw w budynku szkoły na ul. Zielonej

 

Zmiana terminu zebrania!

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW PRZYSZŁYCH KLAS I

NA ZEBRANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 10 CZERWCA 2019 ROKU O GODZINIE 17:00 NA JADALNI SZKOLNEJ W BUDYNKU PRZY ULICY BORELOWSKIEGO 1.

Szanowni Państwo!

 

Pragnę poinformować, że z uwagi na zaplanowany od dnia 8 kwietnia 2019r. bezterminowy strajk nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zajęcia dydaktyczne w  obu budynkach (przy ul. Borelowskiego 1 oraz Zielonej 15) nie będą się odbywały do odwołania, tj. do zakończenia strajku.

 

 

Z uwagi na fakt, iż obowiązek zorganizowania opieki nad uczniami spoczywa na dyrektorze szkoły, wszystkim uczniom, którzy podczas strajku będą uczęszczali do szkoły, zapewnione zostaną zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy szkoły, zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, a dla uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej - zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy.

O ewentualnym odwołaniu strajku lub o terminie jego zakończenia zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej szkoły.

 

Bardzo proszę o systematyczne przeglądanie dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły w okresie przed planowanym terminem rozpoczęcia strajku, a także w czasie trwania strajku.

 
 

Szanowni Państwo, wyrażam nadzieję, że zgodna współpraca i wyrozumiałość pomogą sprostać wyzwaniom, które staną przed nami w tym szczególnym czasie.

 

Bogumiła Boho

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

 im. A. Mickiewicza w Chrzanowie

 

 

 

 

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

2.11. 2018

2 .05.2019

Dla budynku przy ul. Zielonej - z powodu egzaminów gimnazjalnych i po klasie 8:

10, 11, 12. 04.2019

15, 16, 17. 04.2019

 

Uwaga!

Podajemy harmonogram na dzień rozpoczęcia roku szkolnego 3 września:


8.00 msza św. w kościele Matki Bożej Różańcowej
9.00 - 10.15 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w sali teatralnej MOKSiR dla klas 4 - 8 i 3 gimnazjum
około 10.15 przejście pod opieką wychowawców do obu budynków szkoły
10.30 - 12.00 spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.
Około godz. 12 odwóz uczniów gimnazjalnych do Balina i Luszowic


11.00 - 12.00 rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1 - 3 oraz pasowanie na ucznia klasy 1 w budynku przy ulicy Borelowskiego (sala gimnastyczna).
Serdecznie zapraszamy!!!

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza

ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie

tel./faks (32) 623 28 44
e-mail: sp1chrzanow@interia.pl

Gimnazjum

BLOG SRU - Szkolnej Rady Uczniowskiej

Podobny obraz

Zaloguj się

Witamy.

Do zobaczenia

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie Rights Reserved.