Wykaz osób zakwalifikowanych do grup tanecznych i akrobatycznych. POBIERZ