foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
8:00-8:45 .................. 8:50-9:35 .................. 9:50-10:35 ............... 10:45-11:30 ................ 11:50-12:35 .................. 12:50-13:35 ................

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie

 

PLAN ZEBRAŃ I KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI  IM. A. MICKIEWICZA W CHRZANOWIE

 

 

LP.

TEMATYKA

TERMIN

1.       

Zebrania wychowawców klas z rodzicami.

 

- Organizacja roku szkolnego (Statut, Program Wychowawczy Szkoły, program pracy wychowawcy klasowego).

- Przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców.

- Przekazanie rodzicom informacji o wymaganiach edukacyjnych, ustalenie

   planu wycieczek szkolnych.

- Zebranie informacji o uczęszczaniu przez uczniów na zajęcia religii

   i wychowania do życia w rodzinie.

 

11. 09. 2017r. - klasy 1 – 5

Borelowskiego 1

17.00 – spotkanie z  dyrektorem  szkoły

 

17.30 – zebrania w klasach

 

 

12. 09. 2017r. klasy 6-7, 2-3 G

Zielona 15

17.00 – spotkanie z  dyrektorem  szkoły

 

17.30 – zebrania w klasach

 

2.       

Konsultacje indywidualne z rodzicami.

06. 11. 2017r. – klasy 1-5.

Borelowskiego1

godz. 17.00 - 18.00

 

07.11.2017 klasy 6-7, 2-3 G

Zielona 15

godz. 17.00 - 18.00

 

3.       

Powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną.

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI.

Zapoznanie rodziców z aktualną dokumentacją szkolną.

11. 12. 2017r. – klasy 1-5.

Borelowskiego1

godz. 17.00 - 18.00

 

12.12. 2017 klasy 6-7, 2-3 G

Zielona 15

godz. 17.00 - 18.00   

                      

4.       

Zebranie z rodzicami i wychowawcami kl. 3 w sprawie klasy sportowej.

 

11. 12. 2017r.

godz. 17.00

 

5.       

Poinformowanie o przewidywanych ocenach.

Dziennik elektroniczny

22.01. 2018r.

 

6.       

Zebrania z rodzicami. Podsumowanie I półrocza.

Informacja o wynikach nauczania. Ocena z zachowania.

Klasy 3 gimnazjum- omówienie zasad egzaminu.

 

05.02.2018r. – klasy 1-5.

Borelowskiego1

godz. 17.00 - 18.00

06.02.2018r.  klasy 6-7, 2-3 G

Zielona 15

godz. 17.00 - 18.00                   

7.       

Dzień Otwarty Szkoły.            

 

Zebranie z rodzicami – przyszłych klas 1.

 27. 02. 2018 r.

Borelowskiego 1,  sala gimnastyczna.

17.30 – 18.30.                                 

8.       

Konsultacje indywidualne z rodzicami.      

09.04.2018r. – klasy 1-5.

Borelowskiego1

godz. 17.00 - 18.00

 

10.04.2018r.  klasy 6-7, 2-3 G

Zielona 15

godz. 17.00 - 18.00

9.       

Poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną. Zaproszenie rodziców  uczniów zagrożonych oceną niedostateczną.

 

Konsultacje indywidualne z rodzicami.      

14.05.2018r. – klasy 1-5.

Borelowskiego1

godz. 17.00 - 18.30

 

15.05. 2018r.  klasy 6-7, 2-3 G

Zielona 15

godz. 17.00 - 18.30

10.   

Zebrania z rodzicami 

Informacja o przewidywanych ocenach nauczania i zachowania.

 

 

 

Konsultacje indywidualne z rodzicami.         17.30 –18.30

11.06 .2018r. – klasy 1-5.

Borelowskiego1

godz. 16.30.

11.06. 2018r.  klasy 6-7, 2-3 G

Zielona 15

godz. 17.30

 

11.   

Zebrania z rodzicami uczniów przyszłych klas 1.

 

11.06.2018r.

godz. 18.00

 

 

* W wyjątkowych sytuacjach termin spotkań może ulec zmianie.

* Wychowawca klasy może zwołać zebranie z rodzicami w dodatkowych terminach.

Szkoła Podstawowa Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Adama Mickiewicza

ul. Borelowskiego 1
32-500 Chrzanów
woj. małopolskie

tel./faks (32) 623 28 44
e-mail: sp1chrzanow@interia.pl

Gimnazjum

Zaloguj się

Witamy.

Do zobaczenia

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie Rights Reserved.