PLAN ZEBRAŃ I KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI  IM. A. MICKIEWICZA W CHRZANOWIE

 

 

LP.

TEMATYKA

TERMIN

1.       

Zebrania wychowawców klas z rodzicami.

 

- Organizacja roku szkolnego (Statut, Program Wychowawczy Szkoły, program pracy wychowawcy klasowego).

- Przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców.

- Przekazanie rodzicom informacji o wymaganiach edukacyjnych, ustalenie planu wycieczek szkolnych.

- Zebranie informacji o uczęszczaniu przez uczniów na zajęcia religii i wychowania do życia w rodzinie.

 

10. 09. 2018r. - klasy 1 – 5

Borelowskiego 1

17.00 – przemówienie Dyrektora szkoły (radiowęzeł), zebrania w klasach

 

 

11. 09. 2018r. klasy 6,7,8 i 3 G

Zielona 15

17.00 – przemówienie Dyrektora szkoły (radiowęzeł), zebrania w klasach

 

2.       

Zebrania z rodzicami + konsultacje indywidualne z rodzicami.

12. 11. 2017r. – klasy 1-5.

Borelowskiego1

godz. 17.00 (zebrania z wychowawcą)

+ wszyscy nauczyciele uczący w kl. 1-5 konsultacje od 17:30-18.30

 

13.11.2017 klasy 6,7,8 i 3 G

Zielona 15

godz. 17.00 (zebrania z wychowawcą)

+ wszyscy nauczyciele uczący w kl. 1-5 konsultacje od 17:30-18.30

 

 

3.       

Powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną.

 

Spotkania zespołów przedmiotow-wychowawczych.

 

Konsultacje indywidulane(obowiązkowe dla rodziców uczniów zagrożonych otrzymaniem oceny niedostatecznej na I półrocze roku szkolnego 2018/2019)  

3. 12. 2018r. – klasy 1-5.

Borelowskiego1

godz. 17.00 - 18.30

godz. 15:45 zespół przedmiotowo-wychowawczy

a)klasy 1-3

b)klasy 4-5

godz. 17.00 - 18.30  -konsultacje indywidulane

(wychowawcy + wszyscy uczący)

 

4.12. 2018 klasy 6,7,8 i 3 G

Zielona 15

godz. 15:30 zespół przedmiotowo-wychowawczy

godz. 17.00 - 18.30  -konsultacje indywidulane

(wychowawcy + wszyscy uczący)

                      

4.       

Poinformowanie o przewidywanych ocenach.

Dziennik elektroniczny

 do 2.01. 2019r.

 

5.       

Zebrania z rodzicami. Podsumowanie I półrocza.

Informacja o wynikach nauczania. Ocena z zachowania.

Klasy  8 i 3 gimnazjum- omówienie zasad egzaminu.

 

10.01.2019r. – klasy 1-5.

Borelowskiego1

godz. 17.00 - 18.00 (dyrektor + wychowawcy)

10.01.2019r.  klasy 6,7, 8 i 3 G

Zielona 15

godz. 18.00 - 19.00  (dyrektor + wychowawcy)                 

6.       

Dzień Otwarty Szkoły.

Zebranie z rodzicami – przyszłych klas 1.

 18. 02. 2019 r.

Borelowskiego 1,  sala gimnastyczna.

17.30 – 18.30.                             

7.       

 Zebrania z rodzicami + Konsultacje indywidualne z rodzicami.      

11.03.2019r. – klasy 1-5.

Borelowskiego1

godz. 17.00 - 18.00

godz. 17:30 - 18:30 (wszyscy uczący)

 

12.03.2019r.  klasy 6,7,8 i 3 G

Zielona 15

godz. 17.00 - 18.00

godz. 17:30 - 18:30 (wszyscy uczący)

 

8.       

Poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną.

Spotkania zespołów przedmiotowo-wychowawczych

 

Konsultacje indywidualne z rodzicami (obowiązkowe dla rodziców uczniów zagrożonych otrzymaniem oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego 2018/2019)  

  

6.05.2019r. – klasy 1-5.

Borelowskiego1

godz. 15:45 zespół przedmiotowo-wychowawczy

a)klasy 1-3

b)klasy 4-5

godz. 17.00 - 18.30  -konsultacje indywidulane

(wychowawcy + wszyscy uczący)

 

 

 

7.05. 2019r.  klasy 6, 7, 8 i 3 G

Zielona 15

godz. 15:30 zespół przedmiotowo-wychowawczy

godz. 17.00 - 18.30  -konsultacje indywidulane

(wychowawcy + wszyscy uczący)

 

 

9.   

Informacja o przewidywanych ocenach nauczania i zachowania. Dziennik elektronicznych.

 

Do 4.06. w Librusie i dzienniku papierowym.

 

11.

Zebranie z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych.

4.06. 2019 r.

12.

Zebrania z rodzicami. Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019.

Informacja o wynikach nauczania. Ocena z zachowania.

13.06.2019 r. - klasy 1-5

Borelowskiego1

godz. 17.00 - 18.00 (dyrektor + wychowawcy)

 

 

13.06.2019r.  klasy 6,7, 8 i 3 G

Zielona 15

godz. 18.00 - 19.00  (dyrektor + wychowawcy)    

 

* W wyjątkowych sytuacjach termin spotkań może ulec zmianie.

* Wychowawca klasy może zwołać zebranie z rodzicami w dodatkowych terminach.